Efektīva atgriezeniskā saite

Apgūsti prasme efektīvi sniegt atgriezenisko saiti, lai novērstu nevēlamu rīcību vai iedrošinātu turpināt iesākto

mācības paredzētas klientu apkalpošanas un pārdošanas speciālistiem, mārketinga speciālistiem, projektu vadītājiem

optimālais dalībnieku skaits: 12 – 14 cilvēki

50% no programmas satura veido praktiskie uzdevumi

mācību ilgums: 2h attālināti vai klātienē

Komandas attīstībā lielu lomu ieņem atgriezeniskās saites sniegšana, kas kalpo kā efektīvs komunikācijas rīks gan jau labi iesāktu darbību turpināšanai, gan ievirzīšanai pareizā darbības virzienā. OIS metodes apgūšana efektīvas atgriezeniskās saites sniegšanai ir noderīgs komunikācijas rīks, lai to varētu sniegt efektīvi, cieņpilni un motivējoši.

Kam iesakām programmu “Efektīva atgriezeniskā saite – OIS”?

 • Ja vajadzīga spēja motivēt un iedrošināt apkārtējos uz sadarbību
 • Ja ir nepieciešams mainīt kāda ieradumus, rīcību vai kārtību sadarbības uzlabošanai, saglabājot cieņpilnu komunikāciju
 • Ja ikdienā tiek vadīta komanda

Programmas saturs:

1. Atgriezeniskās saites būtība

 • Kas ir atgriezeniskā saite?
 • Ar kādu mērķi tiek sniegta atgriezeniskā saite?

2. Efektīva atgriezeniskās saites sniegšana

 • Kas ir OIS efektīvas atgriezeniskās saites sniegšanas metode?
 • Kā praksē izmantot OIS metodi?
 • Kādās situācijās var izmantot OIS metodi?

Ieguvums pēc mācībām:

 • Izpratne par atgriezeniskās saites nozīmi komunikācijā un kādam mērķim tā tiek sniegta
 • Zināšanas par efektīvas atgriezeniskās saites formulēšanu un sniegšanu
 • Prasme efektīvi sniegt atgriezenisko saiti, lai novērstu nevēlamu rīcību vai iedrošinātu turpināt iesāktu labo praksi.

Mācības pielāgojam tieši jūsu nozares vajadzībām un specifikai, piemeklējot īpašu pieeju, iesaistot dalībniekus diskusijās, simulācijās un praktiskos uzdevumos, lai nodrošinātu labāku prasmju apgūšanu un pielietošanu reālajā darbības vidē.