Emocionālā inteliģence darbā | WIN partners

Emocionālā inteliģence darbā

Mācām emocionālās inteliģences pamatprincipus un palīdzam rast veidus, kā darba ikdienā rūpēties par savu emocionālo higiēnu. Tās ir zināšanas, kas palīdz neizdegt un veidot konstruktīvas attiecības darbā

mācības paredzētas nodaļu un projektu vadītājiem, kā arī darbiniekiem, kuri daudz komunicē ar kolēģiem

ieteicamais dalībnieku skaits grupā – 10 cilvēki

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 4, klātienē 6h x 2

Kad iesakām programmu “Emocionālā inteliģence darbā?

 • komandā ir bieži konflikti
 • struktūrvienību vadītāji nespēj vienoties un pieņemt lēmumus
 • novērotas darbinieku emocionālās izdegšanas pazīmes

Par ko ir programma “Emocionālā inteliģence darbā”?

Biznesa un uzvedības etiķete paredz vienmēr būt laipnam, ieturētam un neizpaust dusmas, būtībā – apspiest sevī emocijas. Bet ko darīt ar to, kas iekšā “vārās”? Kā palīdzēt sev, lai emocijas nebūtu jāapspiež, lai “neizdegtu”, “neuzsprāgtu” un “nesabojātu” karjeru? Ne velti Pasaules Ekonomikas foruma ziņojumā emocionālā inteliģence (EI) tika iekļauta top 10 svarīgāko nākotnes prasmju sarakstā.

Mācību programma “Emocionālā inteliģence darbā” palīdz dalībniekiem izprast EI jēdzienu un to, kā savā ikdienā pielietot tās principus. Programma sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • kas ir emocionālā inteliģence un kādēļ tā ir svarīga darbā?
 • kā attīstīt emocionālo inteliģenci?
 • kā kontrolēt un vadīt emocijas dažādās darba situācijās?
 • kā rīkoties saskarsmē ar kolēģiem, kuri nav emocionāli inteliģenti?
 • kā EI var palīdzēt risināt konfliktus?

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • zināšanas par emocionālās inteliģences pamatprincipiem, fiksēto un izaugsmes domāšanu
 • izpratni par to, kā emocionālā inteliģence var palīdzēt vai traucēt sasniegt karjeras mērķus un gūt panākumus
 • izpratni par emociju nozīmi un to vadīšanu
 • spēju analizēt emocionāli sarežģītas konfliktsituācijas un izveidot algoritmu to novēršanai
 • noformulē savu aktivitāšu rutīnu, kā rūpēties par savu emocionālo higiēnu un EI attīstīšanu

Ko iegūst uzņēmums?

 • mazāk konfliktu komandā
 • darbinieki, kuri ir noturīgāki pret stresu
 • raitāku lēmumu pieņemšanas procesu