winpartners-labbutiba-wellbeing

Realizēta Eco Baltia INOVĀCIJU LABORATORIJA

Eco Baltia grupa ir lielākā vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Baltijā, kas nodrošina pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu no savākšanas un šķirošanas līdz otrreizējai izejvielu loģistikai, vairumtirdzniecībai un izejvielu pārstrādei. Kopā Latvijā un ārvalstīs (Čehijā, Polijā, Lietuvā) Eco Baltia grupas uzņēmumi nodarbina vairāk nekā 2300 darbiniekus.

Kas ir “Inovāciju laboratorija”?

WIN partners un Eco Baltia 2018. gadā aizsāka kopprojektu uzņēmuma talantu attīstībai “Izaugsmes akadēmija”, kuras mērķis ir attīstīt un pilnveidot Eco Baltia talantīgos darbiniekus, audzēt līderus, kas sasniedz lieliskus biznesa rezultātus, nodrošināt aizvietojamību biznesam stratēģiski svarīgos amatos, veicināt darbinieku iesaisti esošā un jauna biznesa attīstībā, realizēt projektus, radot jaunus un inovatīvus biznesa risinājumus. Katra akadēmija notiek divus gadus.  Šī, 2022. gadā aizsāktā “Izaugsmes akadēmija” startēja ar nosaukumu “Inovāciju laboratorija”, fokusējoties uz inovāciju radīšanu un inovatīvu projektu realizāciju.

“Inovāciju laboratorijas” mērķi:

DARBINIEKU IZAUGSME

Radīt platformu darbinieku izaugsmei, darbinieku atbalstam, ideju un projektu realizēšanai

INOVĀCIJU ATTĪSTĪBA

Attīstīt inovāciju kultūru uzņēmumā, kur ikviens darbinieks rada idejas un saredz iespējas biznesa un savai izaugsmei

PIEREDZES PĀRŅEMŠANA UN NODOŠANA

Apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kā radīt inovācijas, apzināties iespējas iekšējo resursu aktivizēšanai, dalīties ar labākajiem prakses piemēriem ar saviem kolēģiem un veicināt atbilstošākās pieredzes pārņemšanu

Pirmajā mācību gadā – zināšanu apguve ar WIN treneriem

Eco Baltia 23 darbinieki, kuri atlases kārtā bija izvēlēti šim projektam, kopā ar WIN partners treneriem – Elita Racina, Aldis Zauls, Liene Ločmele, Olga Nožņina, Aija Iesalniece, Maksims Šics un Inese Pabērza iedziļinājās inovāciju procesu vadībā, apguva improvizācijas, dizaina, radošās domāšanas un ideju materializēšanas prasmes, trenēja kritisko domāšanu un apguva efektīvu finanšu pārvaldību.

Otrais gads kopā ar RTU Zinātnes un inovāciju centru

Otrajā mācību gadā, piesaistot RTU Zinātnes un inovāciju centra pasniedzējus, dalībnieki piecās komandās jau praktiski uzsāka darbu pie saviem inovatīvajiem projektiem. Šī gada laikā talanti apguva gan prototipēšanas, gan projekta realizēšanas, gan sava projekta prezentēšanas prasmes un gada noslēgumā savus inovatīvos projektus aizstāvēja grupas uzņēmumu vadības komandai.

  • Prakse – vairāk darbošanās praktiski un patstāvīgi, ar dažādām motivējošām, izglītojošām sesijām pa vidu
  • Projekti – radīt idejas, testēt, rēķināt, plānot projektu aktivitātes
  • Projektu grupas – darbs projektu grupās, nevis individuāli
  • Pieredzes apmaiņa un sadarbība ar laboratorijām – vizītes un sadarbības ar zinātnes profesionāļiem
  • Projektu aizstāvēšana, ieviešana – ideju bankas veidošana, plānošana, prezentēšana, ieviešana

Komandu projektu prezentēšana Eco Baltia vadības komandai notika 2023. gada novembrī un tika lemts, ka trīs no pieciem projektiem Eco Baltia realizēs sava biznesa ietvaros jau nākamajā gadā.

Kādas ir WIN partners atziņas, noslēdzot šo projektu?

  • Dalībniekam tā ir iespēja uzreiz pielietot darba vidē metodes, ko viņš ir apguvis akadēmijā, savukārt uzņēmumam – tikt pie reāliem risinājumiem kādai biznesa vajadzībai.
  • Tā ir uzņēmuma mācību stratēģija, kas ietver ilgtermiņa mācību programmu izstrādi un realizēšanu, lai attīstītu uzņēmuma līderus, uzlabotu darbinieku prasmes, sagatavotu darbiniekus jaunām pozīcijām, kā arī veicinātu darbinieku iesaisti esošā un jaunu biznesu attīstībā.
  • Īstenojot šādu projektu pirmo reizi, jārēķinās, ka potenciālo dalībnieku interese var būt neliela, ka darbinieki būs mērķtiecīgi jāuzrunā. Savukārt, kā liecina Eco Baltia pieredze, uzsākot nākamās akadēmijas, dalībnieku interese pieaug.

Izaugsmes akadēmijas 2023. gada absolventi.