DISC modelis vadītājiem | WIN partners

Inovētspējas attīstība

Iemācies plānot, īstenot un uzraudzīt inovatīvu risinājumu ieviešanu uzņēmumā

mācības ieteicamas vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem

ieteicamais dalībnieku skaits grupā: 10 – 15 cilvēki

Trenere: Elita Račiņa

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

vienas sesijas mācību ilgums: klātienē 4-6h, attālināti  3,5hx2

Mūsdienās uzņēmumu konkurētspējas priekšrocības arvien vairāk balstās tieši uz tehnoloģiskiem faktoriem, efektīvu plānošanu un inovācijām.

Apgūsti prasmes un rīkus, kuri nepieciešami inovāciju procesu veiksmīgai pārvaldībai un attīstībai.

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • izzina inovācijas pielietojumu dažādos uzņēmuma procesos un
  produktos
 • iemācās plānot, īstenot un uzraudzīt inovatīvu risinājumu ieviešanu
  uzņēmumā
 • piedalās praktiskās darbnīcās attīstot radošumu un problēmu risināšanas
  prasmes, strādājot ar dažādiem inovāciju rīkiem un metodēm

Programma

Ievads inovācijās

 • Kas ir inovācija un kāpēc tā ir nepieciešama?
 • Inovācijas veidi un līmeņi
 • Mīti par inovāciju

Inovācijas uzņēmumu ikdienā

 • Kā inovācijas var izpausties procesos un produktos?
 • Kādi faktori veicina inovāciju rašanos?
 • Nepārtraukta pilnveidošanās un prototipu izstrāde

Tehnoloģijas un inovācijas

 • Kas ir tehnoloģijas un kā tās izmantot inovatīvu risinājumu
  ieviešanā?
 • Mākslīgais intelekts un inovācijas

Komunikācija ar komandu un klientu

 • Kādas komandas ir inovatīvas un kā par tādām var kļūt?
 • Kā savienot klienta vajadzības ar veiksmīgiem inovatīviem
  risinājumiem?
 • Izzini klientu un uzdod pareizos jautājumus – jautājumu
  uzdošanas māksla

Plānošanas process

 • Stratēģija
 • Ikdienas darbs
 • Prioritātes
 • Darbinieku pienākumi
 • Resursi
 • Eksperimentu grupas
 • Dizains un mērķi
 • Rezultātu novērtējums

Ideju novešana līdz risinājumam

 • Eksperimentu grupas un eksperimentu izstrāde

Ieviešanas stratēģijas

 • Kā atrast gatavākās tirgus nišas inovāciju ieviešanai?
 • Kā izvēlēties pareizo ieviešanas stratēģiju un komunicēt ar
  galvenajām iesaistītajām pusēm?
 • Prioritāšu noteikšana un laika plānošana
 • Kā izmantot pārmaiņu vadības metodes, lai veicinātu darbinieku iesaisti jaunu ideju ieviešanā un realizēšanā?

Inovāciju ieviešanas soļi

 • Ideju un resursu mobilizēšana
 • Testēšana, komercializācija un pilnas jaudas ieviešana

Monitoringa process

 • Kā veikt regulāru monitoringa procesu, lai novērtētu inovāciju
  ieviešanas efektivitāti?

Inovētspējas attīstības darbnīca

 • Kā nonākt līdz inovatīviem risinājumiem?
 • Ideju ģenerēšanas un novērtēšanas prasmes
 • Kā izmantot radošuma attīstības metodes

Praktiskie vingrinājumi

 • Grupu darbs: Ideju ģenerēšana un novērtēšana, balstoties uz
  klienta vajadzībām un SVID analīzi

Savas inovācijas plānošana:

Individuāla vai grupu darbs: Ieviešanas plāna izstrāde,
balstoties uz iepriekšējām sesijām un praktiskajiem
vingrinājumiem