WIN partners programma | Personīgā zīmolvadība vadītajiem

Mazāk sapulču, vairāk iesaistes

Palīdzam padarīt sapulces par efektīvu komandas darba instrumentu un apgūt darba laika plānošanas trikus, lai gūtu gandarījumu no darba un novērstu izdegšanu

mācības paredzētas komandu un projektu vadītājiem

optimālais dalībnieku skaits: 10

70% no programmas satura veido praktiskie uzdevumi

mācību ilgums: tiešsaistē 3,5h x 2, klātienē 6h

Kādās situācijās iesakām programmu “Mazāk sapulču, vairāk iesaistes”?

 • komandas sapulces ir garas, par daudziem jautājumiem uzreiz, bez skaidras struktūras  un rezultāta
 • darbinieki sūdzas, ka viss darba laiks paiet sapulcēs un pamatpienākumiem nav ne laika, ne enerģijas
 • uzņēmumā ir jauni vadītāji, kuriem nav sapulču vadības pieredzes

Par ko ir programma “Mazāk sapulču, vairāk iesaistes”?

Pareizi strukturēta un novadīta sapulce ir efektīvs instruments komandas mērķu sasniegšanai. Šajā programmā mēs palīdzam klientiem izveidot tādu sapulču sistēmu, kas palīdz darbiniekiem pildīt savus pienākumus, nevis izšķērdē viņu enerģiju un laiku.

 • Kādas sapulces organizēt un cik bieži: veidi, mērķi un optimālie sapulču laiki?
 • Klātienes un attālinātā formāta sapulces
  • Ar ko atšķiras klātienes un attālināta sapulce?
  • Kā sapulces ietekmējis attālinātais formāts?
 • Jautājumi, uz kuriem atbildēt, gatavojoties sapulcēm:
  • Kas ir tas, ko es gribu, lai viņi zina?
  • Kas ir tas, ko es gribu, lai viņi dara?
 • Sapulces mērķa definēšana (apspriest jautājumu vai pieņemt lēmumu)
 • Laika plānošana un plāna ievērošana
 • Prezentēšana, grafiki, tabulas un 1 minūtes likums
 • Protokolēšana, informācijas dublēšana
 • Noslēgums ar skaidrām darbībām
 • Metodes, kas palīdz noturēt diskusiju sapulces rāmjos (atliktie jautājumi)
 • “Par ko mēs nerunāsim” un negāciju saraksts
 • Dažāda forma un vieta, laiks un telpa – fokusa noturēšanai
 • Kā deleģēt pārstāvniecību, kurās situācijās to var izmantot?
 • Pilnvaru un atbildības balanss

Mācību saturā ir iekļauti praktiskie uzdevumi, kas palīdzēs labāk izprast teoriju un jau mācību laikā sākt veidot sapulču sistēmu, kas ir pielāgota konkrētai komandai.

Šeit var uzzināt, kā īstenojām šo programmu ar Latvijas Televīzijas komandu.

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • izprot, kādai ir jābūt efektīvai sapulcei
 • izanalizē, kādas ir šī brīža sapulču nepilnības, un saņem instrumentus šo trūkumu novēršanai
 • apgūst principus, kas palīdz izveidot komandas ikdienai pielāgotu sapulču sistēmu
 • apgūst laika plānošanas pamatprincipus

Ko iegūst uzņēmums?

 • darbiniekus, kuri prot plānot savu laiku un iekļaujas termiņos
 • sakārtotu sapulču sistēmu, kurā stratēģiskas un operatīvās sapulces ir loģiski saistītas
 • efektīvāku komandas darbu un ātrāku mērķu izpildi