Menedžments un līderība vadītāja ikdienā

Palīdzēsim Tava uzņēmuma vadītājiem apgūt un kombinēt līderības un menedžmenta metodes darbā ar komandu. Dalībnieki uzzinās, kā veidot attiecības komandā, kurā katrs darbinieks ir gatavs uzņemties atbildību par rezultātu.

mācības paredzētas vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem

ieteicamais dalībnieku skaits – 10

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 4, klātienē 6h x 2

Kad iesakām programmu “Menedžments un līderība vadītāja ikdienā”?

 • vadītāji regulāri strādā ārpus darba laika
 • vadītāji cenšas veidot draudzīgas attiecības ar padotajiem, kas negatīvi ietekmē komandas sniegumu
 • vadītāji neprot deleģēt un ikdienā risina tehniskos jautājumus, nevis vada un plāno komandas darbu

Par ko ir programma “Menedžments un līderība vadītāja ikdienā”?

Programmas “Menedžments un līderība vadītāja ikdienā” mērķis ir palīdzēt vadītajiem apgūt un kombinēt mūsdienīgas līderības metodes ar uzņēmuma rezultātu vadību. Tas palīdz uzlabot vadītāju pārliecību, sniegt komandai atbalstu stresa un sarežģītos apstākļos, kā arī mainīgos un ārējās ietekmes apstākļos spēt koncentrēties uz personisko atbildību un savu rīcību.

Mācību programma sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • ar ko menedžments atšķiras no līderības?
 • kā attīstīt līderību?
 • kas raksturo labu līderi jeb kāds ir “līdera ķīmiskais sastāvs”?
 • kā efektīvi vadīt komandas darbu, lai sasniegtu rezultātu?
 • kā saprast, kurā darba situācijā pielietot menedžmenta, un kurā – līderības metodes?

Pēc klienta vēlmēm pirms mācībām varam izveidot elektronisku aptauju, kurā katrs mācību dalībnieks saņem savas komandas un vadītāja atgriezenisko saiti par pozitīvajām un uzlabojamām attīstības jomām.

Ko iegūst programmas dalībnieki?

 • iemācās nodalīt un pielietot līderības un no vadības metodes atbilstoši darba situācijai
 • nosaka, kurā līderības attīstības posmā viņi atrodas attiecībā pret komandu un individuāliem komandas dalībniekiem
 • saņem rīcību plānu, kas jāpaveic, lai sasniegtu nākamo līdera attīstības posmu

Ko iegūst uzņēmums?

 • vadītājus, kuri ir gatavi uzņemties atbildību par komandas rezultātu
 • labāku komandas sniegumu, pateicoties vadītāju attīstītām prasmēm plānot savu un komandas darbu