Pārmaiņu vadības mācības | WIN partners

Pārmaiņu vadība

Palīdzam apgūt pārmaiņu projektu vadības iemaņas, lai efektīvi virzītu uzņēmumu uz attīstību. Mācām pārmaiņu komunikācijas principus un iedodam instrumentus komandas iedrošināšanai pārmaiņu laikā.

mācības paredzētas vadītājiem un darbiniekiem, kas ikdienā saskaras ar pārmaiņu ieviešanu dažādu procesu un projektu ietvaros

ieteicamais dalībnieku skaits: 10 cilvēki

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 4, klātienē 6h x 2

Kādās situācijās iesakām pārmaiņu vadības programmu?

 • ja organizācijā plānojat pārmaiņas, un ir nepieciešams sagatavot tām komandu
 • ja uzņēmumā tika īstenoti pārmaiņu projekti, bet iecerēto rezultātu sasniegt neizdevās

Kā programma palīdz efektīvāk strādāt ar pārmaiņām?

Programmas “Pārmaiņu vadība” mērķis ir izskaidrot dalībniekiem pārmaiņu procesa norisi un iemācīt pārmaiņu projekta vadības principus. Programma sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • vai pārmaiņas un pārmaiņu projekti ir viens un tas pats?
 • kādi pārmaiņu projekti var būt?
 • kādi ir pārmaiņu projektu kritēriji?
 • kā saplānot pārmaiņu projektu?
 • kā vadīt komandu pārmaiņu laikā

Mācību laikā dalībnieki izvēlas vienu pārmaiņu projektu no darba ikdienas un uzreiz pilnveido to, balstoties uz apgūtām zināšanām.

Pirms īstenošanas programmu adaptējam klienta jomai un vajadzībām. Iepazīstam uzņēmuma specifiku un piepildām mācību saturu ar atbilstošiem piemēriem un praktiskiem risinājumiem.

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • izprot pārmaiņu būtību un lomu organizācijas attīstībā
 • uzzina par pārmaiņu projekta posmiem un to mērķtiecīgu vadību
 • apgūst pārmaiņu komunikācijas pamatprincipus
 • iemācās atbalstīt komandu pārmaiņu laikā

Ko iegūst uzņēmums?

 • darbiniekus, kuri ir gatavi uzņemties pārmaiņu vadības projektu vadību
 • uz attīstību vērstu iekšējās kultūras stiprināšanu