Pārmaiņu vadības mācības | WIN partners

Pārmaiņu pieņemšana ar ADKAR

Palīdzam apgūt pārmaiņu projektu vadības iemaņas. Mācām pārmaiņu komunikācijas principus un iedodam instrumentus komandas iedrošināšanai pārmaiņu laikā.

No 1.07. – 10.08., šīm un citām 6h mācībam klātienē tiek piešķirta “LOW SEASON” cena. Sazinies ar mums un uzzini vairāk.

mācības paredzētas vadītājiem un darbiniekiem, kas ikdienā saskaras ar pārmaiņu ieviešanu dažādu procesu un projektu ietvaros

ieteicamais dalībnieku skaits: 10 cilvēki

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 4, klātienē 6h x 2

Kādās situācijās iesakām pārmaiņu vadības programmu?

 • ja organizācijā plānojat pārmaiņas, un ir nepieciešams sagatavot tām komandu
 • ja uzņēmumā tika īstenoti pārmaiņu projekti, bet iecerēto rezultātu sasniegt neizdevās

Kā programma palīdz efektīvāk strādāt ar pārmaiņām?

Programmas “Pārmaiņu vadība” mērķis ir izskaidrot dalībniekiem pārmaiņu procesa norisi un iemācīt pārmaiņu projekta vadības principus.  Mācību laikā dalībnieki izvēlas vienu pārmaiņu projektu no darba ikdienas un uzreiz pilnveido to, balstoties uz apgūtām zināšanām.

Pirms īstenošanas programmu adaptējam klienta jomai un vajadzībām. Iepazīstam uzņēmuma specifiku un piepildām mācību saturu ar atbilstošiem piemēriem un praktiskiem risinājumiem.

 • Kāpēc pārmaiņas mūs ietekmē un kāpēc daži jūtas labi pārmaiņu vidē?
 • Emocionālā inteliģence un 5 balansa punktu metode emociju vadībai.
 • D.Fišera personīgā pārmaiņu līkne – kur šobrīd atrodos un kā šeit jūtos?
 • Kā atpazīt sevī un kolēģos reakcijas uz pārmaiņām? Kā palīdzēt darbiniekiem neiestrēgt kādā no līknes stadijām?
 • Kā es varu veicināt pārmaiņas? Personīgā atbildība.
 • Pārmaiņu pieņemšanas plāns: darbības, ko ieviesīšu ikdienā.

 • Kas ir galvenais pārmaiņu ieguvums man, komandai un organizācijai? Kā to definēt? Un kā to radīt?
 • Pārmaiņu vadīšanas 5 soļu ADKAR modelis, kas palīdz veiksmīgi sagatavoties pārmaiņu ieviešanai.
 • Kā mazināt pretestību, veicot diagnostiku pirms pārmaiņu ieviešanas?
 • Kā atbalstīt darbiniekus pārmaiņās?
 • Pārmaiņu vadības zelta likumi – mazās uzvaras, komunikācija, atgriezeniskā saite, atbildības sadalījums u.c.
 • Kas noteikti jāiekļauj pārmaiņu plānā – veidojam pārmaiņu projekta plānu.

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • izprot pārmaiņu būtību un lomu organizācijas attīstībā
 • uzzina par pārmaiņu projekta posmiem un to mērķtiecīgu vadību
 • apgūst pārmaiņu komunikācijas pamatprincipus
 • iemācās atbalstīt komandu pārmaiņu laikā

Ko iegūst uzņēmums?

 • darbiniekus, kuri ir gatavi uzņemties pārmaiņu vadības projektu vadību
 • uz attīstību vērstu iekšējās kultūras stiprināšanu