Prezentešanas prasmes | WIN partners

Prezentēšanas prasmes

Palīdzam uzlabot uzstāšanās prasmes un pārvarēt iekšējās barjeras prezentācijas laikā. Mācību dalībnieki uzzinās, kā tehniski un saturiski sagatavoties prezentācijai, apgūs ķermeņa valodas principus, kas palīdzēs būt pārliecinošiem uzstāšanās laikā.

mācības paredzētas klientu apkalpošanas un pārdošanas speciālistiem, mārketinga speciālistiem, projektu vadītājiem

ieteicamais dalībniekus skaits grupā – 10 cilvēki

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 2, klātienē 6h

Kad iesakām programmu “Prezentēšanas prasmes”?

 • darbinieki uztraucas uzstāties auditorijas priekšā
 • darbiniekiem nav pārliecības par savām publiskās runas prasmēm
 • darbiniekiem neizdodas pārliecināt auditoriju
 • darbinieki nezina, kā pārvaldīt savu ķermeņa valodu publiskās uzstāšanās laikā
 • prezentācijas online vidē nesniedz gaidīto rezultātu

INFOGRAFIKA | 8 UNIVERSĀLAS PRASMES TAVAI IZAUGSMEI: PREZENTĒŠANAS PRASMES

Kā šī programma palīdz attīstīt prezentēšanas prasmes?

Programmas mērķis ir uzlabot publiskās runas prasmes un iemācīt dalībniekus pārvaldīt emocijas un ķermeni  prezentācijas laikā. Dalībnieki iemācīsies izprast savu personību, attīstīs pašnovērtējumu un pārvarēs personīgās barjeras publiskās uzstāšanās laikā. Praktiskajos uzdevumos dalībnieki pilnveidos prezentācijas prasmes – mācīsies nodot galveno vēstījumu un pārvaldīt ķermeņa valodu. Dalībnieki uzlabos arī tehniskās iemaņas prezentācijas veidošanā un iemācīsies nianses, kas mainās atkarībā no mērķauditorijas, formāta un prezentācijas dizaina.

Ko iegūst programmas dalībnieki?

 • pārvarēs iekšējās barjeras publiskās runas laikā
 • uzzinās, kā veiksmīgi novadīt prezentāciju
 • iemācīsies pāvaldīt ķermeņa valodu
 • uzzinās starpību starp virtuālo un klātienes prezentāciju un kā pielāgot tās saturu konkrētam formātam

Ko iegūst uzņēmums?

 • darbiniekus, kuri prot aizstāvēt un pārdot savu ideju klientam un sadarbības partnerim
 • labāku komandas sniegumu