Būtiskākie ieguvumi, īstenojot dažādības vadību uzņēmumā

Mūsdienu dinamiskajā pasaulē un mainīgajā uzņēmējdarbības vidē par būtisku veiksmīgas un ilgtspējīgas organizācijas priekšnoteikumu ir kļuvusi dažādības vadība.

Citi to izprot, citi vēl ne īpaši, tomēr arvien biežāk darba devēji par to aizdomājas un nereti atzīst, ka dažādi cilvēki ar dažādām pieredzēm, prasmēm, īpašībām, uztveri, domāšanu un perspektīvām var pacelt uzņēmumu jaunā līmenī.

Esam apkopojuši būtiskākos uzņēmuma ieguvumus, iekļaujot dažādības un iekļaušanas principus uzņēmuma ikdienā un īstenojot dažādības vadības stratēģiju ilgtermiņā.

Dažādības vadības ieviešana prasa laiku un ir saistīta ar pārmaiņām domāšanā, attieksmē un rīcībā visos uzņēmuma līmeņos – no darbinieka līdz augstākā līmeņa vadītājam. Ieviešot dažādības vadības principus, ir iespējams radīt inovatīvas idejas un uzlabot ne tikai individuālo, bet arī uzņēmuma produktivitāti. Tāpat dažādības un iekļaušanas prakse organizācijā sniedz daudzus citus ieguvumus, tostarp, labākus finanšu rezultātus, talantu piesaisti un noturēšanu, uzlabo uzņēmuma mikroklimatu un veicina labvēlīgu augsni inovatīvu ideju radīšanai u.c.

Dažādības vadība ir stratēģiska prakse, kas veicina iekļaujošu un drošu darba vidi, kurā respektē, novērtē un atzīst dažādību un kurā tiek veicināta vienlīdzība, inovācijas un organizācijas veiksme.

Eiropas Savienības Padomes Ģenereālsekretariāta iekļaujošas komunikācijas vadlīnijās (2018) minēts, ka “cilvēki var sevi pilnībā apliecināt tikai iekļaujošā vidē, kur dažādība tiek pieņemta, respektēta un novērtēta. Veselīga un iekļaujoša darba vide ir tāda, kurā atzīst un atspoguļo dažādību un izvairās no neapzinātiem aizspriedumiem.”

Kādi ir būtiskākie ieguvumi, īstenojot dažādības vadību un veicinot iekļaujošas darba vides praksi? 

Personīgā līmenī

darbinieki kļūst trīs reizes laimīgāki un apmierinātāki ar darbu, un 67% darba meklētāju šādu darba devēju uzskata par pievilcīgu un sociāli atbildīgu. Pasaules ekonomikas foruma pētījuma (2023) dati norāda, ka uzņēmumi, kuru darbības stratēģijā ir integrēta dažādība, iekļaušana un vienlīdzība, palīdz darbiniekiem un viņu komandām vairāk fokusēties uz faktiem, apstrādāt tos rūpīgāk, piedāvājot radošākas un inovatīvākas idejas vai risinājumus. Savukārt, Latvijas Darba devēju konfederācijas pētījumā (2020) vairāk kā 70% darbinieku norāda, ka, viņuprāt, darbinieku dažādība uzlabo darba atmosfēru uzņēmumā.

Komandu līmenī 

dažādībā balstītas komandas spēj rast veidus, kā uzrunāt un sasniegt dažādas mērķauditorijas. Jaunākajos pētījumos norādīts, ka, ievērojot dzimumu līdzsvaru, uzņēmuma efektivitāte pieaug līdz pat 30%.
Forbes (2020) un McKinsey (2022) pētījumi atklāj, ka 87% gadījumu dažādībā balstītu komandu lēmumi ir efektīvāki un 60% gadījumu šādas komandas pieņem lēmumus ātrāk un sasniedz labākus rezultātus.

Uzņēmuma līmenī 

īstenojot dažādības vadības stratēģiju, uzņēmumam ir par 70% lielāka iespēja iekļūt jaunos tirgos un 1,7 reizes biežāk kļūt par inovāciju līderi savā nozarē, uzlabojot peļņas rādītājus pat par 35% salīdzinājumā ar konkurentiem.
Īstenojot dažādības vadību, tiek stiprināta uzņēmuma reputācija un konkurētspēja, kā arī aktualizēti ilgtspējas jautājumi.

Lai darbiniekiem un darba devējiem palīdzētu izprast dažādības vadības būtību un nozīmi organizācijā, esam izstrādājuši mācību programmu “Dažādības vadības pamati”, kuru vada trenere Vita Stiģe-Škuškovnika.

Vēlies saņemt mācību piedāvājumu savam uzņēmumam?

Pieteikties