Vita Stiģe-Škuškovnika

dažādības un komunikācijas eksperte
linkedin
Valodas:
  • Dažādības eksperte, komunikācijas un izglītības konsultante, lektore, doktora zinātniskā grāda pretendente
  • Izstrādā disertāciju par dažādības vadību un iekļaujošas darba vides veicināšanu augstākajā izglītībā
  • Darbojas kā mentore Riga TechGirls mentoringa programmā
  • 15+ gadi komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās, 20+ gadi pedagoģiskajā, metodiskajā un administratīvajā darbā augstākajā un interešu izglītībā, 5+ gadi augstākās izglītības iestādes vadītājas amatā, 2+ gadi dažādības vadības jomā
  • Ieguvusi divus bakalaura un divus maģistra grādus – sabiedriskajās attiecībās un saksofona spēlē
  • Palīdz uzņēmējiem izprast personīgā zīmola veidošanas un publicitātes veicināšanas knifus