attīstības pārrunas WIN partners

Projektu vadība

Iemācīsim Tavus darbiniekus pārliecinoši īstenot projektus no A līdz Z: izvirzīt izmērāmos mērķus, efektīvi plānot resursus un projekta komandas darbu, regulāri sekot līdzi termiņiem un pielāgot projekta gaitu neparedzētām izmaiņām.

mācības piemērotas darbiniekiem, kuri vada projektus

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 7, klātienē 6h x 4

Kādās situācijās iesakām projektu vadības programmu?

 • regulāri neizdodas novadīt projektus līdz galam
 • nesanāk saplānot projektam nepieciešamos resursus
 • projektu komandas nejūtas iedvesmotas un motivētas

Par ko ir projektu vadības mācības?

Projektu vadības biznesa mācību programma palīdz dalībniekiem apgūt prasmes un metodes plānotai un sistemātiskai pieejai projektu menedžmentā. Programma sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kas ir projekts un kāds ir projekta dzīves cikls?
 • Kā noformulēt projekta mērķi un izveidot projekta īstenošanas plānu?
 • Kā plānot komandas darbu un projekta finanses?
 • Kā strādāt ar vairākiem projektiem vienlaicīgi?
 • Kā komunicē, lai visi projekta komandā būtu uz vienas lapas?
 • Kā analizēt un vadīt projekta riskus?

Ko iegūst projektu vadības mācību dalībnieki?

 • izprot projektu vadības pamatus un tās biežākajiem izaicinājumiem
 • gatavību uzņemties atbildību par projektu vadību
 • prasmi vadīt projekta komandu – deleģēt pienākumus, motivēt, sniegt atgriezenisko saiti
 • zināšanas un metodes, kas palīdz korekti plānot, sekot līdzi projekta īstenošanas progresam un pielāgoties izmaiņām.

Ko iegūst jūsu uzņēmums?

 • laikā pabeigtie projekti
 • pārliecināta un motivēta projektu vadītāju komanda