Vadītāja restarts | WIN partners

Vadītāja restarts

Palīdzam vadītājiem ātrāk, efektīvāk un fokusētāk pildīt ikdienas darbus. Mācību laikā vadītāji restartē savas zināšanas un prasmes komandas vadībā un atgriezeniskās saites sniegšanā, dalās pieredzē, saņem treneru ieteikumus un gūst ieskatu jaunākajās personāla vadības tendencēs.

mācības ieteicamas uzņēmumu un nodaļu vadītājiem

ieteicamais dalībnieku skaits grupā – 10 cilvēki

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 3, klātienē 6h x 2

Kad iesakām programmu “Vadītāja restarts”?

 • ir vēlme atjaunot savas zināšanas un prasmes komandas vadībā
 • neizdodas veiksmīgi komunicēt ar kolēģiem un motivēt viņus – deleģētie darba uzdevumi netiek pildīti laikā
 • ikdienas komunikācijā ar komandu ir jūtams saspringums un neuzticēšanās
 • darbinieku novērtēšanas pārrunas ir drīzāk formalitāte, nevis efektīvs instruments darbinieku motivēšanai
 • ir grūtības ar pašmotivāciju

Par ko ir programma “Vadītāja restarts”?

Programmas “Vadītāja restarts” mērķis ir atjaunot un pilnveidot vadītāja zināšanas un prasmes, nodrošinot viņu ar aktuālākajiem darba instrumentiem un metodēm. Programma palīdz atšķirt cilvēku uzvedības tipus un tos atpazīt, nodrošināt psiholoģiski drošu vidi komandā, uzlabot darbinieku novērtēšanas un atgriezeniskās saites sniegšanas prasmes, kā arī atrast efektīvus atjaunošanas un pašmotivācijas veidus.

Programmas saturs

Atbildība par rezultātiem

 • Par ko atbild un par ko neatbild vadītājs?
 • Kā mērīt darbinieka ikdienas sniegumu?
 • Mērāmi un skaidri mērķi (no OKR līdz SMART)
 • Kādi ir mani talanti un kā tos attīstīt?
 • Mana “vadītāja lifta runa”

Atbildība par komandu

 • 5 komandas defekti (pēc Lenchioni) un kā tos stiprināt
 • Komandas attīstība pa spirāli (B. Tuckman)
 • Kurā posmā esam un kā tikt tālāk?

Sesijas rezultāts: pārskatīts personiskais kalendārs, veikts vadītāja darbu audits, izvērtēti komandas komunikācijas trūkumi un noteiktas tālākās rīcības.

Atbildība par cilvēkiem (indivīdiem)

Motivācija un demotivācija

 • Uzdevumu došana, atgriezeniska saite, “paldies” teikšana
 • 1:1 saruna – efektīvākais vadītāja instruments
 • Sarunu sistēma un sarunu saturi, metodes
 • Formālais ievads, aktīvā klausīšanās, sarunu skripti
  Atbildība par sevi

Enerģijas atjaunošana

 • Noguruma veidi un sportistu atjaunošanās soļi biznesa videi
 • Kā atpazīt nogurumus un piemeklēt vajadzīgās aktivitātes

Sesijas rezultāts: apgūtas dažādas sarunu metodes un prasmes atgūt personisko enerģiju.

 • Pašmotivācija un manas vajadzības
 • Darba un dzīves balansa aplis
 • Psiholoģiski drošas vides veidošana komandā: uzticēšanās veidošana, cieņpilna attieksme komandā un droša vide idejām, ieteikumiem un kļūdām
 • Uzvedības statuss: augsta un zema uzvedības statusa ieguvumi un trūkumi, uzvedības statusa elastība mērķa sasniegšanai

Sesijas rezultāts: apgūtas metodes drošas un atbalstošas vides veidošanai komandā, gūta izpratne par uzvedības statusu ietekmi un apgūtas prasmes tos izmantot, veikta vadītāja vajadzību un motivējošo faktoru analīze.

Ko iegūst dalībnieki?

 • veiks vadītāja darbu un rīcību auditu
 • apzināsies savas vajadzības un motivējošos faktorus
 • apgūs enerģijas atjaunošanas paņēmienus
 • identificēs trūkumus komandas esošajā komunikācijā un izstrādās to novēršanas plānu
 • apgūs sarunu metodes: 3U, OIS, “Formālais ievads”
 • apgūs metodes drošas un atbalstošas vides veidošanai komandā

Ko iegūst uzņēmums?

 • zinoši un pārliecināti vadītāji, kuri prot jēgpilni komunicēt ar darbiniekiem
 • lojāli un motivēti darbinieki, kuri ir gatavi uzņemties atbildību par uzņēmuma mērķu sasniegšanu