Vadītāja restarts

Palīdzam vadītājiem ātrāk, efektīvāk un fokusētāk pildīt ikdienas darbus. Mācību laikā vadītāji restartē savas zināšanas un prasmes komandas vadībā un atgriezeniskās saites sniegšanā, dalās pieredzē, saņem treneru ieteikumus un gūst ieskatu jaunākajās personāla vadības tendencēs.
mācības ieteicamas uzņēmumu un nodaļu vadītājiem
ieteicamais dalībnieku skaits grupā – 10 cilvēki
praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura
mācību ilgums: 4h x 2 vai 2h x 4
programmu var apgūt arī tiešsaistē

Kad iesakām programmu “Vadītāja restarts”?

 • neizdodas veiksmīgi komunicēt ar kolēģiem – darba uzdevumi netiek pildīti laikā
 • grūti motivēt darbiniekus sasniegt vēlamo rezultātu
 • uzņēmumā darbinieku novērtēšanas pārrunas tiek uztvertas kā formalitāte nevis efektīvs instruments darbinieku motivēšanai

Par ko ir programma “Vadītāja restarts”?

Programmas mērķis ir uzlabot vadītāja darbinieku novērtēšanas un atgriezeniskās saites sniegšanas prasmes. Programma palīdz  izprast cilvēku uzvedības tipus un tos atpazīt, lai izprastu konkrēta darbinieka vajadzības. Programma sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • kādās situācijas un kāpēc darbinieki paliek vienaldzīgi pret sasniedzamajiem rezultātiem?
 • kā vadītāja rīcība var ietekmēt darbinieku motivāciju?
 • kā sniegt atbalstošu atgriezenisko saiti?
 • kā novadīt jēgpilni 1:1 pārrunas ar darbiniekiem?
 • kā ikdienā sekot līdzi darbu izpildes progresam komandā?

Ko iegūst dalībnieki?

 • izpratni par dažādiem cilvēku uzvedības tipiem
 • zināšanas, kā jēgpilni ar komunicēt  ar katru uzvedības tipu
 • vīziju par to, kā izveidot savu sapņu komandu, kur darbinieki saprot un operatīvi izpilda savus darba uzdevumus
 • metodes, kas palīdz vadīt kvalitatīvas darbinieku novērtēšanas un attīstības pārrunas

Ko iegūst uzņēmums?

 • zinoši un pārliecināti vadītāji, kuri prot jēgpilni komunicēt ar darbiniekiem
 • lojāli un motivēti darbinieki, kuri ir gatavi uzņemties atbildību par uzņēmuma mērķu sasniegšanu