Kādas prasmes apgūt 2024. gadā?

Vēlamies ielūkoties 2024. gada mācību tendencēs, balstoties uz mums pieejamajiem datiem un novērojumiem 2023. gadā, iedziļinoties Pasaules ekonomikas foruma ziņojumā par TOP 10 nākotnes prasmēm, un ņemot vērā straujo mākslīgā intelekta ienākšanu mūsu ikdienā.

Pasaules ekonomikas foruma ziņojumā 8 no 10 TOP nākotnes prasmēm bija “soft skills”. *

Laikmetā, ko raksturo strauja tehnoloģiju attīstība un mainīga darba vide, “soft skills” nozīme ir kļuvusi izteiktāka kā jebkad agrāk.

Vadoties pēc mūsu uzņēmuma statistikas un klientu pieprasījuma, ir izteikti jūtama tendence, ka klienti jau 2023. gadā mērķtiecīgi sākuši apgūt un attīstīt tieši šīs cilvēcīgās prasmes jeb “soft skills” .

Pagājušajā gadā apmācījām vairāk nekā 5000 dalībniekus, realizējot vairāk nekā 250 projektus dažādu nozaru uzņēmumiem, kur pašas pieprasītākās mācības bija tieši par “soft skills” –  komunikācijas ar sarežģītiem klientiem, DISC metode, kas palīdz efektīvi komunicēt un izprast citus, emocionālā inteliģence, emociju un stresa vadība, laika plānošana, programma No speciālista par vadītāju u.c ar komunikāciju un līderību saistīti jautājumi.

Vēlamies salikt dažus akcentus, kāpēc šo prasmju apguve ir būtisks ieguldījums ikvienai organizācijai:

Darba vides maiņa mākslīgā intelekta laikmetā:

Šobrīd tradicionālās darba lomas tiek pārveidotas, izmantojot automatizāciju un mākslīgo intelektu. Šajā kontekstā darbinieki, kam ir spēcīgas cilvēcīgās prasmes ir labāk sagatavoti, tie spēj pielāgoties, ir noturīgāki un spēj efektīvāk komunicēt. Tādas prasmes kā kritiskā domāšana, radošums un sarežģītu problēmu risināšana, kļūst arvien vērtīgākas, jo tās papildina mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Darbinieki, kas pārvalda šīs spējas, spēj labāk sadarboties ar mākslīgā intelekta sistēmām, tā uzlabojot produktivitāti un efektivitāti.

Līderība digitālajā laikmetā:

Straujā digitālajā laikmetā arī vadība nemitīgi piedzīvo pārmaiņas. Pieaug vajadzība pēc vadītājiem, kas spēj iedvesmot un motivēt savas komandas, veicināt inovācijas un pārvarēt nenoteiktību. ‘’Soft skills” kā emocionālā inteliģence, empātija un efektīva lēmumu pieņemšana, ir neaizstājamas efektīviem/mūsdienīgiem vadītājiem.

Darbinieku labbūtības uzlabošana:

“Soft skills” attīstība iet roku rokā ar darbinieku labklājību. Tā kā robežas starp darbu un personīgo dzīvi izplūst, atbalstoša darba vide, kuras pamatā ir spēcīgas starppersonu attiecības, var būtiski ietekmēt apmierinātību ar darbu un vispārējo garīgo veselību. “Soft skills” mācība veicina pozitīvas darba vietas kultūras veidošanu, veicina sadarbību un samazina stresu.

“Soft skills” attīstīšana šobrīd kļūst aktuāla ikvienam indivīdam un organizācijai, kas vēlas pilnībā izmantot mākslīgā intelekta potenciālu, spēt pielāgoties mainīgajai pasaulei, vienlaikus saglabājot uz cilvēku vērstu pieeju.

 

*Starpnozaru prasmes, reizēm sauktām arī par „mīkstajām prasmēm” (Soft skills), saistītas ar personību, cilvēku prasmēm un darba ētiku. Lielākā daļa šo prasmju, kas cilvēkam piemīt, nav viņam tieši mācītas, tās veidojušās dzīves pieredzes laikā gan ģimenē, gan skolā, gan komunicējot ar draugiem.

Avots:

https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/

Vēlies saņemt mācību piedāvājumu savam uzņēmumam?

Pieteikties